top of page

Poomse

Individuele stijlvormen

Poomse's zijn series technieken die individueel worden uitgevoerd. Het symboliseert een schijngevecht tegen meerdere tegenstanders. Hierbij staat de uitvoering van de techniek centraal. Poomse's zijn onderdeel van de examens. Hoe hoger de graduaties, hoe uitdagender de poomse.

Stijlvormen: Text
bottom of page