top of page

Contributie

De contributie voor het seizoen 2022 / 2023 is:

1 jaar onbeperkt trainen    : € 270,-

½ jaar onbeperkt trainen   : € 145,-

Gezinskorting                       : € 20,- per ½ jaar, € 40,- per jaar voor elk 2e lid uit hetzelfde gezin


De contributie kan worden voldaan op het rekeningnummer: NL81 RABO 032 28 85 795

Ten name van: Horangi Taekwondo Mijdrecht

Onder vermelding van: Contributie "naam leerling". 

Contributie: Text
bottom of page