Contributie

De contributie voor het seizoen 2020 / 2021 is:

1 jaar onbeperkt trainen    : € 260,-

½ jaar onbeperkt trainen   : € 140,-

Gezinskorting                       : € 20,- per ½ jaar, € 40,- per jaar voor elk 2e lid uit hetzelfde gezin


De contributie kan worden voldaan op het rekeningnummer: NL81 RABO 032 28 85 795

Ten name van: Horangi Taekwondo Mijdrecht

Onder vermelding van: Contributie "naam leerling".