De contributie voor het seizoen 2016 – 2017 is:

1 jaar onbeperkt trainen   : € 250,-

½ jaar onbeperkt trainen   : € 135,-

Gezinskorting                    : € 20,- per ½ jaar, € 40,- per jaar voor elk 2e lid uit hetzelfde gezin

De contributie kan worden voldaan op het rekeningnummer: NL81 RABO 032 28 85 795

Ten name van: Horangi Taekwondo Mijdrecht

Onder vermelding van: Contributie en de naam van de leerling